Balíček se věnuje zlepšení technické úrovně a spolehlivosti procesu čištění spalin zejména z pohledu: dokončení vývoje a testování nových nanovlákenných filtračních materiálů s katalytickými vrstvami včetně ověřování jejich vlastností v rámci spalovacích zkoušek; tvorby návrhového programu pro komínové chladicí věže; vývoje odlučovače pevných částic pro menší tepelné zdroje; volby optimální technologie odsíření spalin u vybraných instalací respektive realizace technologických opatření pro optimalizaci těchto technologií; problematiky obsahu rtuti ve spalinách.

Vedoucí balíčku: Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D.