Publikace

STODŮLKA, J. a VITKOVIČOVÁ, R. Estimation of the drift eliminator efficiency using numerical and experimental methods [online]. In: 10th International Conference on Experimental Fluid Mechanics, EFM 2015; Kaserstejn PalacePrague; Czech Republic; 17 November 2015 through 20 November 2015; Code 121087. 10th International Conference on Experimental Fluid Mechanics, EFM 2015. Kaserstejn Palace Praha, 17. 11. 2015 - 20. 11. 2015. Les Ulis: EDP Sciences. 2016, ISSN 2101-6275.

SCHMIRLER, M., ČÍŽEK, J., a NOŽIČKA, J. Rotor kartáčové turbíny. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, Praha 6. 29413. 09. 05. 2016.

DVOŘÁK, L. a VITKOVIČ, P. MĚŘENÍ VÝKONOVÝCH CHARAKTERISTIK ZÓNY DEŠTĚ V PROTIPROUDÉM ZAPOJENÍ. In: 29th Symposium on Anemometry. 29th Symposium on Anemometry. Litice, 02. 06. 2015 - 03. 06. 2015. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR. 2015, ISBN 978-80-87117-13-2.

ČÍŽEK, J. Validace CFD modelů pomocí experimentálních postupů navržených na míru. In: TechSoft Engineering ANSYS 2015 Setkání uživatelů a konference. TechSoft Engineering ANSYS 2015 Setkání uživatelů a konference. Valeč, 27. 05. 2015 - 29. 05. 2015. Praha: TechSoft Engineering. 2015, ISBN 978-80-905040-4-2.

DVOŘÁK, L. Software pro optimalizaci zavodnění věže. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2015. Dostupné z: http://www.ptte.cz/

DVOŘÁK, L. a VITKOVIČ, P. Určování výkonových charakteristik zóny deště pod gridovou výplní. In: 34th Conference of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. 34. Setkání kateder vyučujících Mechaniku tekutin a Termomechaniku. Litoměřice, 23. 06. 2015 - 25. 06. 2015. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 2015, ISBN 978-80-7414-795-1.

ČÍŽEK, J., et al. Oblasti výzkumu aktuálně řešené na ÚMTaT. In: 29th Symposium on Anemometry. 29th Symposium on Anemometry. Litice, 02. 06. 2015 - 03. 06. 2015. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR. 2015, s. 5-8. ISBN 978-80-87117-13-2.

VITKOVIČ, P. a ČÍŽEK, J. SW pro návrh hybridních chladicích věží. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2015. Dostupné z: http://www.ptte.cz

ČÍŽEK, J. Kondenzace vodní páry v prostoru chladicích věží. In: 34th Conference of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. 34. Setkání kateder vyučujících Mechaniku tekutin a Termomechaniku. Litoměřice, 23. 06. 2015 - 25. 06. 2015. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 2015, ISBN 978-80-7414-795-1.

HYHLÍK, T. Void Fraction Based Two Phase Flow Model of Natural Draft Wet-Cooling Tower. In: Engineering mechanics 2015. 21st International Conference Engineering Mechanics 2015. Svratka, 11. 05. 2015 - 14. 05. 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR. 2015, s. 108-109. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.

HYHLÍK, T. Soubor pravidel pro návrh komínových chladících věží. Technická 4, Praha 6: Fakulta strojní, ČVUT v Praze. 2015, Z-H02/15.

DVOŘÁK, L., ČÍŽEK, J., a NOŽIČKA, J. Analysis of parameters of air passing through the rain zone in a cross-flow. In: VÍT, T. a DANČOVÁ, P., eds. EFM14 - Experimental Fluid Mechanics 2014. Experimental Fluid Mechanics 2014. Český Krumlov, 18. 11. 2014 - 21. 11.  2014. Liberec: Technical University of Liberec. 2015, EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275. Dostupné z: http://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2015/11/epjconf_efm2014_02014/epjconf_efm2014_02014.html

HYHLÍK, T. Soubor pravidel pro návrh komínových chladících věží. Technická 4, Praha 6: Fakulta strojní, ČVUT v Praze. 2015, Z-H01/15.

ASKAROVA, A., et al. Numerical Modeling of Pulverized Coal Combustion at Thermal Power Plant Boilers. Journal of Thermal Science. 2015, 24(3), s. 275-282. ISSN 1003-2169.

HYHLÍK, T. Quasi One-Dimensional Model of Natural Draft Wet-Cooling Tower Flow, Heat and Mass Transfer. In: DANČOVÁ, P. a VÍT, T., eds. EFM14 - Experimental Fluid Mechanics 2014. Experimental Fluid Mechanics 2014. Český Krumlov, 18. 11. 2014 - 21. 11. 2014. Liberec: Technical University of Liberec. 2015, EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275.

SCHMIRLER, M. Zhodnocení experimentální části a zpracování výsledků za účelem návrhu prototypu kartáčové turbíny. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny. 2015

SCHMIRLER, M. Metodika návrhu tvaru a rozmístění elementů kartáčové turbíny. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny. 2015

VITKOVIČOVÁ, R., VITKOVIČ, P., a ČÍŽEK, J. Modifikace metody IPI pro určování velikosti úletu z chladicích věží. In: 34th Conference of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. 34. Setkání kateder vyučujících Mechaniku tekutin a Termomechaniku. Litoměřice, 23. 06. 2015 - 25. 06. 2015. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 2015, s. 81-84. ISBN 978-80-7414-795-1.

VITKOVIČOVÁ, R., VITKOVIČ, P., a ČÍŽEK, J. MĚŘENÍ IPI V LABORATORNÍCH A PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH. In: 29th Symposium on Anemometry. 29th Symposium on Anemometry. Litice, 02. 06. 2015 - 03. 06. 2015. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR. 2015, s. 89-96. ISBN 978-80-87117-13-2.

SCHMIRLER, M., FILIPSKÝ, J., a NETŘEBSKÁ, H. An Experimental Prototype of Brush Turbine Unit. [Funkční vzorek]. 2015

VITKOVIČ, P., et al. Návrh externího měření experimentální chladicí věže. In: 34. Setkání kateder Mechaniky tekutin a termomechaniky – SKMTaT 2015. 34. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2015. Litoměřice, 23. 06. 2015 - 25. 06. 2015. 2015, s. 79-80. ISBN 978-80-7414-795-1.

VITKOVIČ, P., et al. Zařízení pro eliminaci parní vlečky nad chladicí věží. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, Praha 6, CZ. 28502. 27. 07. 2015.

VITKOVIČ, P., et al. Zařízení pro eliminaci parní vlečky nad chladicí věží. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, Praha 6, CZ. 28501. 27. 07. 2015.

STODŮLKA, J. a VITKOVIČOVÁ, R. Design and CFD Simulation of the Drift Eliminators in Comparison with PIV Results. In: DANČOVÁ, P. a VÍT, T., eds. EFM14 - Experimental Fluid Mechanics 2014. Experimental Fluid Mechanics 2014. Český Krumlov, 18. 11. 2014 - 21. 11. 2014. Liberec: Technical University of Liberec. 2015, s. 568-571. EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275.

VITKOVIČ, P. Water distribution characteristics of spray nozzles in a cooling tower. In: DANČOVÁ, P. a VÍT, T., eds. EFM14 - Experimental Fluid Mechanics 2014. Experimental Fluid Mechanics 2014. Český Krumlov, 18. 11. 2014 - 21. 11. 2014. Liberec: Technical University of Liberec. 2015, EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275. Dostupné z: http://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2015/11/epjconf_efm2014_02109/epjconf_efm2014_02109.html

VITKOVIČ, P., et al. Měření chladicí věže v exteriéru. In: 29th Symposium on Anemometry. 29th Symposium on Anemometry. Litice, 02. 06. 2015 - 03. 06. 2015. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR. 2015, s. 82-86. ISBN 978-80-87117-13-2.

VITKOVIČ, P., et al. Experimentální stanoviště pro měření parametrů vestaveb chladicích věží. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, Praha 6, CZ. 2014, Z-V02/14. Dostupné z: http://www.ptte.cz

VITKOVIČOVÁ, R. a ČÍŽEK, J. Modifikace metody IPI pro určování velikost úletu z chladicích věží. [Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://fluids.fs.cvut.cz/www/ ; http://ptte.cz

VITKOVIČ, P., ČÍŽEK, J., a DVOŘÁK, L. Směrnice pro návrh prototypu systému výměníků suchého chlazení. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, Praha 6, CZ. 2014, Z-V01/14. Dostupné z: http://www.ptte.cz

MUŽÍK, T., ŠAFAŘÍK, P., a TUČEK, A. Analysis of the water film behavior and its breakup on profile using experimental and numerical methods. Journal of Thermal Science. 2014, 23(4), s. 325-331. ISSN 1003-2169.

ŠAFAŘÍK, P., et al. Range of valid arguments for data reduction method in the steam flow fields [online]. In: 19th International Conference on Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energetics (AEaNMiFMaE). Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike 2014, XIX. medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Ján, 09. 04. 2014 - 11. 04. 2014. Melville, New York: American Institute of Physics. 2014, s. 240-244. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1244-6.

HYHLÍK, T. Concept of CFD model of natural draft wet-cooling tower flow [online]. In: EFM 2013; Experimental Fluid Mechanics 2013. Experimental Fluid Mechanics 2013. Kutná Hora, 19. 11. 2013 - 22. 11. 2013. Liberec: Technical University of Liberec. 2014, EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-80-260-5375-0.

HYHLÍK, T. CFD Modelling of Natural Draft Wet-Cooling Tower Flow Including Rain Zone Model. In: HARTE, R. a KAEMMER, K., eds. ICCT 2014 International Conference on Industrial Chimneys & Cooling Towers. International Conference on Industrial Chimneys & Cooling Towers. Praha, 08. 10. 2014 - 11. 10. 2014. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal. 2014, s. 219-226. ISBN 978-3-925795-97-8.

HYHLÍK, T. Development of Mathematical Model of Rain Zone. In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Svratka, 12. 05. 2014 - 15. 05. 2014. Brno: Brno University of Technology. 2014, s. 240-243. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.

HYHLÍK, T. Numerical Solution of Simplified Natural Draft Cooling Tower Flow Model. In: ŠIMURDA, DŠ a BODNÁR, TB, eds. Conference TOPICAL PROBLEMS OF FLUID MECHANICS 2014. Conference TOPICAL PROBLEMS OF FLUID MECHANICS 2014. Praha, 19. 02. 2014 - 21. 02. 2014. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i.. 2014, s. 53-56. ISBN 978-80-87012-51-2.

HYHLÍK, T. Vlastnosti rain zone a jejich vliv na parametry chladící věže. Technická 4, Praha 6: Fakulta strojní, ČVUT v Praze. 2014, Z-H01/14.

HYHLÍK, T. Cooling Tower Fill Modelling Using One-Dimensional Model of Heat and Mass Transfer. Engineering Mechanics. 2014, 21(2), s. 129-134. ISSN 1802-1484.

SCHMIRLER, M. a NETŘEBSKÁ, H. Experimental investigation of the flow near the ram element in the brush turbine. In: DANČOVÁ, P. a VÍT, T., eds. EFM14 - Experimental Fluid Mechanics 2014. Experimental Fluid Mechanics 2014. Český Krumlov, 18. 11. 2014 - 21. 11. 2014. Liberec: Technical University of Liberec. 2015, s. 536-539. EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275. Dostupné z: http://www.kez.tul.cz/efm

STODŮLKA, J. a VITKOVIČOVÁ, R. Design and CFD Simulation of the Drift Eliminators in Comparison with PIV Results. In: Experimental Fluid Mechanics 2014. Experimental Fluid Mechanics 2014. Český Krumlov, 18. 11. 2014 - 21. 11. 2014. 2014, s. 568-571.

HROMEK, V. Vakuový vysoušeč kalů. [Funkční vzorek]. 2013

VITKOVIČOVÁ, R. Experimentální zařízení pro návrh a optimalizaci elementů pro zpětnou kondenzaci. In: 32. stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. XXXII. STRETNUTIE KATEDIER MECHANIKY TEKUTÍN A TERMOMECHANIKY 2013. Tatranská Lomnica, 25. 06. 2013 - 28. 06. 2013. Žilina: ŽU Žilina - EDIS. 2013, s. 295-298. První. ISBN 978-80-554-0715-9. Dostupné z: http://fluids.fs.cvut.cz/www/

DVOŘÁK, L. a NOŽIČKA, J. Counter-flow Cooling Tower Test Cell [online]. In: EFM 2013; Experimental Fluid Mechanics 2013. Experimental Fluid Mechanics 2013. Kutná Hora, 19. 11. 2013 - 22. 11. 2013. Liberec: Technical University of Liberec. 2014, EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-80-260-5375-0. Dostupné z: http://www.ptte.cz; www.fluids.fs.cvut.cz

VITKOVIČ, P., et al. Experimentální stanoviště pro měření výměníků suchého chlazení. [Funkční vzorek]. 2013, Dostupné z: http://ptte.cz

DVOŘÁK, L. a VITKOVIČ, P. Soubor dat pro ověření a zpřesnění matematického modelu. Praha: TA ČR. 2013, TE01020036DV010. Dostupné z: http://www.ptte.cz; www.fluids.fs.cvut.cz

DVOŘÁK, L., et al. Experimentální stanoviště pro měření parametrů vestaveb chladicích věží. [Funkční vzorek]. 2013, Dostupné z: http://fluids.fs.cvut.cz/www/ ; http://ptte.cz

DVOŘÁK, L. Termodynamická studie dějů probíhajících v proudu vzduchu průchodem vodní clonou. Praha: TA ČR. 2013, TE01020036DV007. Dostupné z: http://www.ptte.cz; www.fluids.fs.cvut.cz

ČÍŽEK, J., VITKOVIČOVÁ, R., a NOŽIČKA, J. Kalibrátor pro metodu IPI. [Funkční vzorek]. 2013, Dostupné z: http://www.fluids.fs.cvut.cz

DVOŘÁK, L. a VITKOVIČ, P. Experimentální stand pro měření dějů při proudění vzduchu vodní clonou. [Funkční vzorek]. 2013, Dostupné z: http://www.ptte.cz; www.fluids.fs.cvut.cz

ČÍŽEK, J., VITKOVIČOVÁ, R., a NOŽIČKA, J. Kalibrační trať pro metodu IPI. [Funkční vzorek]. 2013, Dostupné z: http://www.fluids.fs.cvut.cz

VITKOVIČ, P., et al. SW pro návrh systému výměníků suchého chlazení. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2013, Dostupné z: http://www.ptte.cz

ŠAFAŘÍK, P. Experimental Investigation in Fluid Mechanics - Its Role, Problems and Tasks [online]. In: NOVOTNY, P. a DANCOVA, P., eds. EFM12 – Experimental Fluid Mechanics 2012. EFM12 – Experimental Fluid Mechanics 2012. Hradec Králové, Czech Republic, 20. 11. 2012 - 23. 11. 2012. Liberec: Technical University of Liberec. 2013, EPJ Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-80-7372-912-7.

HYHLÍK, T. Computer Software for Counterflow Wet-Cooling Tower Fill Simulation. In: 32. stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. XXXII. STRETNUTIE KATEDIER MECHANIKY TEKUTÍN A TERMOMECHANIKY 2013. Tatranská Lomnica, 25. 06. 2013 - 28. 06. 2013. Žilina: ŽU Žilina - EDIS. 2013, s. 77-80. První. ISBN 978-80-554-0715-9.

HYHLÍK, T. Numerical Modelling of Heat and Mass Transfer in the Counterflow Wet-Cooling Tower fill. In: ZOLOTAREV, I., ed. Engineering Mechanics 2013. 19th International Conference Engineering Mechanics 2013. Svratka, 13. 05. 2013 - 16. 05. 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2013, ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.

HYHLÍK, T. Calculation of Merkel Number in the Merkel's Model of Counterflow Wet-Cooling Tower Fill. In: Topical problems of Fluid Mechanics 2013. Topical Problems of Fluid Mechanics 2013. Praha, 13. 02. 2013 - 15. 02. 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2013, s. 29-32. ISBN 978-80-87012-45-1.

VITKOVIČ, P. a HODAŇ, V. Nádrž pro výzkum vícefázového proudění v oblasti ČOV. In: 32. stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. XXXII. STRETNUTIE KATEDIER MECHANIKY TEKUTÍN A TERMOMECHANIKY 2013. Tatranská Lomnica, 25. 06. 2013 - 28. 06. 2013. Žilina: ŽU Žilina - EDIS. 2013, s. 291-294. První. ISBN 978-80-554-0715-9.

DVOŘÁK, L., VITKOVIČ, P., a VITKOVIČOVÁ, R. Sonda pro měření statického tlaku v dvoufázovém proudění. [Funkční vzorek]. 2012, Dostupné z: http://www.fluids.fs.cvut.cz

FILIPSKÝ, J., ČÍŽEK, J., a NOŽIČKA, J. Autonomní zařízení pro dlouhodobé měření teploty. [Funkční vzorek]. 2012, Dostupné z: http://fluids.fs.cvut.cz/www/

KOLÍNSKÝ, J., VITKOVIČ, P., a DVOŘÁK, L. Měřicí stend pro experimentální výzkum proudění v okolí elementu kartáčové turbíny a silových účinků vzdušniny. [Funkční vzorek]. 2012

VITKOVIČOVÁ, R., VITKOVIČ, P., a NOŽIČKA, J. Experimentální zařízení pro návrh a optimalizaci elementů pro zpětnou kondenzaci. [Funkční vzorek]. 2012, Dostupné z: http://fluids.fs.cvut.cz/www/

ČÍŽEK, J., DVOŘÁK, L., a NOŽIČKA, J. Analýza dostupných vysokovýkonných laserových diod pro inovovanou metodu IPI. Technická 4, 166 07 Praha 6: ČVUT v Praze, Fakulta strojní. 2012, TE01020036DV002. Dostupné z: http://www.ptte.cz

HYHLÍK, T. Vývoj parametrického modelu komínové chladící věže se zaústěním spalin. 2012, z-280/12.