O nás

Paliva

Náplň balíčku Paliva lze rozdělit do několika oblastí. První oblast se zabývá spalováním tuhých paliv v zařízeních malých výkonů. Cílem vývojových prací je dosažení kombinace moderního hořáku, použití katalyzátoru a odlučovače pevných částic, která nabízí možnost maximálního snížení emisí...

zobrazit

Teplárenské technologie a decentralizace

Pracovní balíček je zaměřen na oblast teplárenství a energetiky. Tematicky je složen z pěti hlavních oblastí výzkumu a vývoje. První oblast se týká parního hospodářství v energetice. Zde jsou vyvíjeny parní redukční ventily, parní směšovače a chladiče. Druhá oblast řeší problematiku...

zobrazit

Technologie a procesy odvodu a úpravy spalin

Balíček se věnuje zlepšení technické úrovně a spolehlivosti procesu čištění spalin zejména z pohledu: dokončení vývoje a testování nových nanovlákenných filtračních materiálů s katalytickými vrstvami včetně ověřování jejich vlastností v rámci spalovacích zkoušek; tvorby návrhového...

zobrazit

Chlazení a vodní hospodářství

Hlavní směr pracovního balíčku je optimalizace provozu studeného konce parní turbíny jak z hlediska provozních, tak také pořizovacích nákladů a ekologizace provozu. V oblasti chladicích věží je plánováno několik základních úkolů. Prvním takovýmto úkolem je vytvořit systém umožňující...

zobrazit

Inteligentní řízení a spolehlivost

První čtyři balíčky jsou zaměřeny na vývoj pokročilých konstrukčních řešení a technologických systémů. Pátý balíček vychází z toho, že pro řadu z těchto výsledků má automatické řízení charakter nezbytné „enabling technology“, bez níž nelze naplno využít jejich potenciál. První část...

zobrazit

Management

  Prof. Ing. Jiří Nožička Hlavní řešitel Centra kompetence PTTE    Ing. Jiří Ehrlich Manažer Centra kompetence PTTE

zobrazit

Historie

Centrum kompetence PTTE navazuje na poznatky a základní zázemí projektu Centra Progresivní technologie a systémy pro energetiku, které bylo v obdobném složení řešitelského týmů podporováno v rámci programu 1M Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2006 až 2012....

zobrazit